CoreBiz Solutions

CoreBiz Solutions mer än dubblar omsättningen för 3:e året i rad, samt växer nu med fler erfarna domänexperter som stärker vårt redan erfarna team.

CoreBiz Solutions mer än dubblar omsättningen för 3:e året i rad, samt växer nu med fler erfarna domänexperter som stärker vårt redan erfarna team.

12 april 2017

CoreBiz Solutions mer än dubblar omsättning igen, vi har under våren bedrivit en rekryteringsprocess för att ytterligare växa i Skandinavien. Vi är glada att nu ha knutit fler erfarna domän och digitala experter till CoreBiz Solutions för att möta den efterfrågan som finns på våra tjänster och expertis. Idag hjälper vi stora etablerade företag med deras domänstrategi, varumärkesstrategi, digitala plattformar samt övervakning av kopierade varor på nätet. CoreBiz Solutions etablerade sig 2013 som en självklar domänpartner för de företag som efterfrågat och efterfrågar erfaren kompetens och support.

Med samlad erfarenhet sedan 2000 så har CoreBiz Solutions växt till ett företag som erbjuder specialkompetens inom digital marknadsföring, mervärdesanalyser online, domänexpertis, .dotbrand rådgivning och säkerhetslösningar online. Vi är glada att kunna hjälpa våra kunder växa online, samt att samtidigt öka deras intäkter genom att strategiskt bygga mervärde ur deras domänstrategi, SEO, och Google strategi säger CEO Jimmy Olsson.

2017 är ett år då vi ser ökad tillväxt och ökad efterfrågan på våra tjänster och har därför ytterligare stärkt vårt erfarna team för att möta förfrågan i Skandinavien och Europa.